همساز

همساز پایگاهی است برای تامین مالی جمعی (crowdfunding) و جذب سرمایه جهت تولید فیلم مستند. اگر ایده ای دارید یا علاقمند به حمایت از تولید مستند در سوژه ای خاص هستید همساز بهترین محل برای شماست.

پروژه ها
فیلم مستند تاجران خون

فیلم مستند تاجران خون

1%
تاکنون
170000
تومان
هدف
25000000
تومان
مدت زمان
24 روز
حمایت کنید
فیلم مستند شکریه

فیلم مستند شکریه

4%
تاکنون
1757000
تومان
هدف
40000000
تومان
مدت زمان
55 روز
حمایت کنید